X
تبلیغات
هوا
هوا

                                                     باسمه تعالی

 

                                                 فرم صورت جلسه گروه های درسی مدارس

   

                       صورت جلسه گروهی درسی   : پا   یه ی     پنجم                       موضوع جلسه                 :      فلسفه کودک       تاریخ:25  /10/1391                                ساعت شروع         :         12:20    -11:30

                     آموزشگاه دخترانه میقات

                                    چکیده مطالب :

کلیات:   جایگاه  منحصر  به فرد تفکر در تعلیم وتربیت  از آن غنصری ساخته است که اگر به عنوان مهمترین هدف تربیتی تلقی نشود  بی شک از اساسی ترین  اهداف است .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

اهداف برنامه :

_پرورش روحیه    خلاقیت و پرسشگری در دانش آموزان

_فراهم نمودن فرصت اندیشیدن   

_نهادینه کردن شیوه ی درست اندیشیدن در ذهن و ضمیر دانش آموزان

_ارتقاء توانایی کودکان در بیان  ایده ها و اندیشه ها

_پرورش  توجه به نظرات دیگران و تقویت نگرش مثبت

مهارت های مورد نظر برنامه :

1)       صورت بندی سوالات

2)       اجتناب از تعمیم های عاری از دقت

3)      خواستن دلایل و شواهد دیگران

4)      ورود انتقادهای    غیر موجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  امضای مدیر آموزشگاه          

ردیف                 نام و نام خانوادگی                      امضاء

 

1 /5                     صغری  نقی زاده

2 /5                     سمیرا کرمی   

 3/5                      زهرا صفری

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اسفند 1391ساعت 9:11  توسط نقی زاده  | 

                                                     باسمه تعالی

 

                                                 فرم صورت جلسه گروه های درسی مدارس

   

                       صورت جلسه گروهی درسی   : پا   یه ی     پنجم                       موضوع جلسه                 :اجرای طرح کرامت   و بر گزاری امتحانات               تاریخ: 27/9/1391                                  ساعت شروع         :         12:20    -11:30

                     آموزشگاه دخترانه میقات

                                    چکیده مطالب :

مواردی که در ذیل آمده  است  

نسبت به هدایت دانش آموزان برای تکمیل برگ ها اقدام شد

1)برای هر یک از واحد های کار یک کار عملی    با عنوان برگ شکوفه طراحی شده و در هنگام اجرای هر واحد کار برگه ی مخصوص در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد .

2) در هر واحد کار در خصوص تکمیل و انجام فعالیت     ها  رهنمود ها یی با عنوان کامل کردن برگ  شکو فه آمده است که لازم  است معلمان به آن مطالب توجه نمایند .                                                                

3) بر گزاری امتحانات ترم برای  پیشرفت درسی دانش آموزان

4) برگزاری جلسات توجیهی  برای اولیا در خصوص آـداب و مهارت های زندگی اسلامی

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        امضای مدیر آموزشگاه          

ردیف                 نام و نام خانوادگی                      امضاء

 

1 /5                     صغری  نقی زاده

2 /5                     سمیرا کرمی   

 3/5                      زهرا صفری

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم دی 1391ساعت 16:36  توسط نقی زاده  | 

                                                     باسمه تعالی

 

                                                 فرم صورت جلسه گروه های درسی مدارس

   

                       صورت جلسه گروهی درسی   : پا   یه ی     پنجم                       موضوع جلسه                 :برگزاری مرحله ی اول المپیاد و امتحانات  تاریخ:29 /8/1391                                  ساعت شروع         :             12:20-11:30

                                                                                

                                                      آموزشگاه دخترانه میقات

                                    چکیده مطالب :

1)برگزاری مسابقات المپیاد        2) امتحانات میان ترم               3) شناسا یی

 

دانش آموزان لازم التوجه  

 

4) کارهای عملی از قبیل نقاشی ، داستان و ... به مناسبت ایام محرم

 

ارائه ی مطالب : 

 

برای پیشرفت درسی دانش آموزان گروه هایی متشکل از دانش آموزان ضعیف  وقوی تشکیل شد برای بهبود روند آموزشی دانش آموز ان  

 

برگزاری امتحانات میان ترم و المپیاد برای پیشرفت درسی دانش آموزان و یاد گیری بهتر عمل تست زنی

 

کارعملی دانش آموزان به صورت نقاشی به مناسبت دهه ی محرم

 

                                                                    امضای مدیر آموزشگاه

 

 

ردیف                 نام و نام خانوادگی             امضاء

 

1/5                     صغری  نقی زاده

 

2/5                     سمیرا کرمی

 

3/5                    زهرا صفری

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم دی 1391ساعت 16:7  توسط نقی زاده  | 

                                                     باسمه تعالی

 

                                                 فرم صورت جلسه گروه های درسی مدارس

   

                                                                                      صورت جلسه گروهی درسی   : پا   یه ی     پنجم                       موضوع جلسه                 :بودجه بندی دروس                     تاریخ:17/7/1391                                  ساعت شروع         :             12:20-11:30

                                                                                 

                                                                     آموزشگاه دخترانه میقات

                                    چکیده مطالب :

   1       )بودجه بندی کتاب ها                                                                                                                                   2)تنظیم پوشه کار دانش آموزان                                                                                                           3)     هماهنگی در تدریس کتاب ها

 

4) مشخص کردن آزمایش های علوم وکارهای عملی مربوط به دروس                                                                                             5) برگزاری آزمون های ماهانه

 

جلسه در 17 مهر سال 1391 :همه ی کتاب های درسی را بودجه بندی کرده که پایه های پنجم هماهنگ باشند و در مورد درس قرآن که کل کتاب عوض شده است در مورد آن بحث و گفت و گو کرده و در مورد درس علوم و آزمایش های مربوط به آن درس تصمیم گیری کردند. در پایان جلسه پیشنهادات و نظرات همکاران ثبت گردید.

محاسن جلسه : برگزار کردن این جلسات باعث می شود تا با تبادل نظر و استفاده از پیشنهاد همکاران به بهبود تدریس     می انجامد . 

معایب جلسه: از وقت کلاس گرفته می شود .

موضوعات پیشنهادی : ذکر یک آیه یا حدیث در هنگام ورود معلم به کلاس                                                                                        

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                محل مهر و امضاء مدیر آموزشگاه

 

نام و نام خانوادگی                                                                                                              محل امضا                                          

                                                                                                                                                                                         

1/ 5 صغرا نقی زاده

2/5  کلثوم مقبلی

3/ 5زهرا صفری                                                     

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم آذر 1391ساعت 10:3  توسط نقی زاده  |